RAPORT EBI NR 19/2023

Raport okresowy za III kwartał 2023 roku

Zarząd WAT S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2023 roku.

Załącznik:
WAT_Raport_3Q_2023_14_11_2023.pdf


Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Data raportu: 14 listopada, 2023 16:22

Osoba reprezentująca: LuON

Raport EBI nr 18/2023

Powołanie Prezesa Zarządu WAT

Zarząd Spółki WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 3 listopada 2023 roku Rada Nadzorcza jednogłośnie wybrała na okres 5-letniej kadencji Prezesa Zarządu, Pana Dawida Olczaka.

W załączniku do niniejszego raportu znajdują się informacje, dotyczące powołanego Prezesa Zarządu, o których mowa w §10 pkt 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Załącznik:
wat_prezes_do.pdf


Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Data raportu: 3 listopada, 2023 11:53

Osoba reprezentująca: Dawid Olczak – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 17/2023

Powołanie członków Rady Nadzorczej

Zarząd WAT S.A. („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Warszawie informuje, iż Rada Nadzorcza Emitenta na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Spółki w dniu 3 listopada 2023 roku podjęła uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w drodze kooptacji. Do składu Rady Nadzorczej Emitenta powołano:

Pana Emila Borusławskiego
Pana Jaromira Koppa
Pana Patryka Chorosia

W załącznikach do niniejszego raportu znajdują się informacje, dotyczące powołanych członków Rady Nadzorczej, o których mowa w §10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Załączniki:
wat_rn_eb.pdf
wat_rn_jk.pdf
wat_rn_pch.pdf


Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Data raportu: 3 listopada, 2023 11:50

Osoba reprezentująca: Dawid Olczak – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 16/2023

Rezygnacja członków Rady Nadzorczej

Zarząd WAT S.A. („Spółka”) z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 2 listopada 2023 roku do Spółki wpłynęły pisemne rezygnacje z pełnienia funkcji z dniem 2 listopada 2023 roku przez trzech członków Rady Nadzorczej Spółki:

Pana Dawida Olczaka
Pana Tomasza Prusa
Pana Piotra Grabowskiego

W treści rezygnacji nie podano ich powodu.


Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Data raportu: 3 listopada, 2023 11:46

Osoba reprezentująca: Dawid Olczak – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 15/2023

Rezygnacja Prezesa Zarządu

Zarząd WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 2 listopada 2023 roku Spółka otrzymała informację od Pana Macieja Szymańskiego o jego rezygnacji z pełnionej funkcji Prezesa Zarządu z dniem 2 listopada 2023 roku.

Podany powód rezygnacji to brak konieczności i uzasadnienia dla dwuosobowego składu Zarządu Spółki, w związku z trwającym procesem połączenia WAT S.A. i LuON S.A. oraz wiedzą o planowanym powołaniu do Zarządu WAT S.A. obecnego Prezesa Zarządu LuON S.A.


Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Data raportu: 3 listopada, 2023 11:44

Osoba reprezentująca: Dawid Olczak – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 14/2023

Raport okresowy za II kwartał 2023 roku

Zarząd WAT S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2023 roku.

Załączniki:
WAT_Raport_2Q_2023_14_08_2023.pdf


Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Data raportu: 14 sierpnia, 2023 14:26

Osoba reprezentująca: Maciej Szymański – Prezes Zarządu