Akcjonariat

AkcjonariuszLiczba AkcjiUdział w kapitale zakładowymLiczba głosówUdział głosach na WZ
Maciej Szymański370.00037.00%370.00037.00%
Dawid Olczak241.33324.11%241.33324.11%
Emil Borusławski120.66712.07%120.66712.07%
Pozostali268.00026.80%268.00026.80%
SUMA1.000.000100,00%1.000.000100,00%

Podstawa prawna:

Data raportu: 8 listopada, 2023 23:03

Osoba reprezentująca: nLAB