Raport ESPI nr 14/2023

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu WAT S.A. w dniu 30 czerwca 2023 r.

Zarząd WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki („ZWZ”), które odbyło się w dniu 30 czerwca 2023 r.:

1. DMS Holding Sp. z o.o.
– liczba zarejestrowanych akcji na ZWZ: 262.000
– liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 262.000
– % udział w liczbie głosów na ZWZ: 49,84%
– % udział w ogólnej liczbie głosów: 26,20%

2. Maciej Szymański
– liczba zarejestrowanych akcji na ZWZ: 263.650
– liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 263.650
– % udział w liczbie głosów na ZWZ: 50,16%
– % udział w ogólnej liczbie głosów: 26,37%


Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyej 5 %

Data raportu: 4 lipca, 2023 17:45

Osoba reprezentująca: Maciej Szymański – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 13/2023

Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 30 czerwca 2023 roku

Zarząd WAT S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje treść uchwał, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2023 roku.

Załącznik:
WAT_WZA_30.06.2023.pdf


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Data raportu: 30 czerwca, 2023 18:17

Osoba reprezentująca: Maciej Szymański – Prezes Zarządu

Raport ESPI nr 4/2023

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2023 r.

Zarząd WAT S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000531766 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 §1 i art. 402 [1] Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2023 r., o godz. 11:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Romana Tokarczyka w Warszawie przy ul. Jutrzenki 177.

Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał oraz formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika znajdują się w poniższych załącznikach do raportu.

Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta: www.wat.pl

Załączniki:
1. WAT_WZA_Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WAT SA 30.06.2023.pdf
2. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WAT SA 30.06.2023.pdf
3. WAT_WZA_Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_i_liczbie_glosow_30.06.2023.pdf
4. WAT_WZA FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA.pdf


Podstawa prawna: Inne uregulowania

Data raportu: 2 czerwca, 2023 18:02

Osoba reprezentująca: Maciej Szymański – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 11/2023

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2023 r.

Zarząd WAT S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000531766 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 §1 i art. 402 [1] Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2023 r., o godz. 11:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Romana Tokarczyka w Warszawie przy ul. Jutrzenki 177.

Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał oraz formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika znajdują się w poniższych załącznikach do raportu.

Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta: www.wat.pl

Załączniki:
1. WAT_WZA_Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WAT SA 30.06.2023.pdf
2. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WAT SA 30.06.2023.pdf
3. WAT_WZA_Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_i_liczbie_glosow_30.06.2023.pdf
4. WAT_WZA FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA.pdf


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Data raportu: 2 czerwca, 2023 17:11

Osoba reprezentująca: Maciej Szymański – Prezes Zarządu

Raport ESPI nr 8/2022

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu WAT S.A. w dniu 17 maja 2022 r.

Zarząd Spółki WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu WAT S.A., które odbyło się w dniu 17 maja 2022 r.:

1. DMS Holding Sp. z o.o.
– liczba zarejestrowanych akcji na ZWZ: 628.800
– liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 628.800
– % udział w liczbie głosów na ZWZ: 99,6%
– % udział w ogólnej liczbie głosów: 62,88%


Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Data raportu: 17 maja, 2022 21:05

Osoba reprezentująca: Dariusz Matulka Prezes Zarzadu

Raport EBI nr 14/2022

Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 17 maja 2022 roku

Zarząd WAT S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje treść uchwał, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 17 maja 2022 roku.

Załączniki:
WAT_WZA_17.05.2022.pdf


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Data raportu: 17 maja, 2022 20:52

Osoba reprezentująca: Dariusz Matulka Prezes Zarzadu