Zarząd WAT S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2023 roku.

Załączniki:
WAT_Raport_2Q_2023_14_08_2023.pdf


Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Data raportu: 14 sierpnia, 2023 14:26

Osoba reprezentująca:: Maciej Szymański – Prezes Zarządu