Polityka dywidendy

Celem Zarządu WAT S.A. jest wzrost satysfakcji akcjonariuszy z inwestycji w akcje Spółki. Cel ten jest realizowany poprzez rozwój WAT S.A., w wyniku którego budowana jest długoterminowa wartość dla akcjonariuszy oraz politykę wypłaty dywidendy.

Polityka dywidendy WAT S.A. obowiązuje od 9 kwietnia 2018 r. Zgodnie z polityką, o wypłacie dywidendy decyduje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Dywidenda za 2017 r. została ustalona na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu WAT S.A. w dniu 9 kwietnia 2018 roku w kwocie 1,80 zł na akcję (tj. w łącznej wysokości 1,8 mln zł).

Dywidenda za 2018 r. została ustalona na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu WAT S.A. w dniu 16 kwietnia 2019 roku w kwocie 1,20 zł na akcję (tj. w łącznej wysokości 1,2 mln zł).


Podstawa prawna:

Data raportu: 8 listopada, 2023 23:20

Osoba reprezentująca: nLAB