Zarząd Spółki WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 3 listopada 2023 roku Rada Nadzorcza jednogłośnie wybrała na okres 5-letniej kadencji Prezesa Zarządu, Pana Dawida Olczaka.

W załączniku do niniejszego raportu znajdują się informacje, dotyczące powołanego Prezesa Zarządu, o których mowa w §10 pkt 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Załącznik:
wat_prezes_do.pdf


Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Data raportu: 3 listopada, 2023 11:53

Osoba reprezentująca:: Dawid Olczak – Prezes Zarządu