Zarząd WAT S.A. („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Warszawie informuje, iż Rada Nadzorcza Emitenta na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Spółki w dniu 3 listopada 2023 roku podjęła uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w drodze kooptacji. Do składu Rady Nadzorczej Emitenta powołano:

Pana Emila Borusławskiego
Pana Jaromira Koppa
Pana Patryka Chorosia

W załącznikach do niniejszego raportu znajdują się informacje, dotyczące powołanych członków Rady Nadzorczej, o których mowa w §10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Załączniki:
wat_rn_eb.pdf
wat_rn_jk.pdf
wat_rn_pch.pdf


Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Data raportu: 3 listopada, 2023 11:50

Osoba reprezentująca:: Dawid Olczak – Prezes Zarządu