Zarząd WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 2 listopada 2023 roku Spółka otrzymała informację od Pana Macieja Szymańskiego o jego rezygnacji z pełnionej funkcji Prezesa Zarządu z dniem 2 listopada 2023 roku.

Podany powód rezygnacji to brak konieczności i uzasadnienia dla dwuosobowego składu Zarządu Spółki, w związku z trwającym procesem połączenia WAT S.A. i LuON S.A. oraz wiedzą o planowanym powołaniu do Zarządu WAT S.A. obecnego Prezesa Zarządu LuON S.A.


Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Data raportu: 3 listopada, 2023 11:44

Osoba reprezentująca:: Dawid Olczak – Prezes Zarządu