Zarząd WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki („ZWZ”), które odbyło się w dniu 30 czerwca 2023 r.:

1. DMS Holding Sp. z o.o.
– liczba zarejestrowanych akcji na ZWZ: 262.000
– liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 262.000
– % udział w liczbie głosów na ZWZ: 49,84%
– % udział w ogólnej liczbie głosów: 26,20%

2. Maciej Szymański
– liczba zarejestrowanych akcji na ZWZ: 263.650
– liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 263.650
– % udział w liczbie głosów na ZWZ: 50,16%
– % udział w ogólnej liczbie głosów: 26,37%


Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyej 5 %

Data raportu: 4 lipca, 2023 17:45

Osoba reprezentująca:: Maciej Szymański – Prezes Zarządu