[:pl]Zarząd spółki pod firmą Ackerman S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 92/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. dotyczącego drugiego zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji własnych przekazuje w załączeniu Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji spółki Ackerman S.A. wraz z formularzem oferty, który z przyczyn technicznych niezależnych od Spółki nie został dołączony do przekazanego raportu bieżącego ESPI nr 92/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r.

Załącznik:
zaproszenie2.pdf[:]


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Data raportu: 18 grudnia, 2019 14:53

Osoba reprezentująca:: Dariusz Matulka Prezes Zarzadu