[:pl]Zarząd Spółki ACKERMAN S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 12 kwietnia 2018 roku otrzymał podpisany kontrakt od jednej z największych sieci DIY w Polsce („Klient”).

Kontrakt obejmuje dostawy akcesoriów kominkowych do wszystkich sklepów Klienta w sezonie 2018. Wartość kontraktu to 1.994.178 PLN netto.

W ocenie Zarządu Spółki pozyskanie kontraktu będzie miało pozytywny wpływ na zwiększenie skali działalności w wymiarze finansowym. Tym samym jest to kontynuacja strategii Zarządu w zakresie zwiększania skali działalności.
[:]


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Data raportu: 12 kwietnia, 2018 10:55

Osoba reprezentująca:: Dariusz Matulka Prezes Zarzadu