[:pl]Zarząd spółki pod firmą Ackerman S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w nawiązaniu do raportu nr 89/2019 informującego o przystąpieniu do nabywania w pełni pokrytych akcji własnych Spółki, informuje, że w okresie 3-13 grudnia 2019 roku Spółka otrzymała jedną ofertę sprzedaży 1.599 (słownie: tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji Spółki za cenę jednej akcji wynoszącą 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych).

Celem Zarządu spółki było skupienie 50.000 akcji spółki. Biorąc pod uwagę bardzo małą ilością akcji jakie zostały zaoferowane do sprzedaży Zarząd spółki odstąpił od przyjęcia oferty sprzedaży akcji w cenie 10 zł i postanowił w najbliższym czasie ogłosić drugie zaproszenie na zakup akcji po wyższej cenie.[:]


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Data raportu: 18 grudnia, 2019 10:44

Osoba reprezentująca:: Dariusz Matulka Prezes Zarzadu