Zarząd WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 11 maja 2022 roku otrzymał zamówienie od sieci DIY.

Zamówienie obejmuje zakup produktów Spółki w sezonie 2022 roku. Wartość zamówienia to 3.465.930 PLN netto i może ulec zwiększeniu.

W celu zapewnienia dostępności produktów sieć DIY zobowiązała się do wpłacenia zaliczki w wysokości 2 mln PLN netto do dnia 23.05.2022.

W ocenie Zarządu Spółki realizacja zamówienia będzie miała pozytywny wpływ na zwiększenie skali działalności Spółki w wymiarze finansowym. Tym samym jest to kontynuacja strategii Zarządu w zakresie zwiększania skali działalności.


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Data raportu: 11 maja, 2022 14:48

Osoba reprezentująca:: Dariusz Matulka Prezes Zarzadu