[:pl]Zarząd Spółki ACKERMAN S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 25 marca 2021 roku otrzymał informację od trzech głównych odbiorców z Polski („DIY”).

Informacja dotyczy zaprzestania odbioru zamówionych towarów.

Decyzje te zostały podjęte przez DIY w związku z wprowadzeniem zakazu działalności gospodarczej w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, w tym w marketach budowlanych.

W ocenie Zarządu Spółki wstrzymanie odbioru zamówionych towarów będzie miała negatywny wpływ na działalność oraz wyniki finansowe Spółki.[:]


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Data raportu: 26 marca, 2021 14:20

Osoba reprezentująca:: Dariusz Matulka Prezes Zarzadu