[:pl]Zarząd spółki Ackerman S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 27 stycznia 2020 roku otrzymał powiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku, od DMS Holding Sp. z o.o. jako osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w odniesieniu do Spółki, tj. z panem Dariuszem Matulką – Prezesem Zarządu Spółki, o dokonanej przez DMS Holding Sp. z o.o. w dniu 22 stycznia 2020 roku transakcji na akcjach Emitenta.

Załącznik:
DMS.pdf[:]


Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Data raportu: 27 stycznia, 2020 11:03

Osoba reprezentująca:: Dariusz Matulka Prezes Zarzadu