[:pl]Zarząd Spółki ACKERMAN S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) zawiadamia, że w dniu 5 kwietnia 2018 roku Spółka złożyła ofertę w przetargu zamkniętym ogłoszonym przez jedną z największych sieci DIY w Europie („Klient”) na dostawy pieców i wkładów kominkowych.

Złożona oferta obejmuje dostawy, ponad 20 modeli (łącznie ponad 49.000 sztuk) pieców i wkładów kominkowych, do wszystkich sklepów Klienta w sezonie 2019. Wartość oferty to 10.780.239 EUR.

W ocenie Zarządu Spółki pozyskanie całości lub części zamówień objętych przetargiem będzie miało pozytywny wpływ na zwiększenie skali działalności zarówno w wymiarze finansowym jak i terytorialnym. Tym samym jest to kontynuacja strategii Zarządu w zakresie zwiększania skali działalności i ekspansji zagranicznej.[:]


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Data raportu: 5 kwietnia, 2018 19:43

Osoba reprezentująca:: Dariusz Matulka Prezes Zarzadu