[:pl]Zarząd Spółki ACKERMAN S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 29 lipca 2019 roku otrzymał zamówienie od jednej z największych sieci DIY w Polsce („Klient”).

Zamówienie obejmuje dostawy akcesoriów kominkowych do wszystkich sklepów Klienta w okresie 1-22 sierpnia 2019. Wartość zamówienia to 1.483.388 PLN netto.

W ocenie Zarządu Spółki realizacja zamówienia będzie miała pozytywny wpływ na zwiększenie skali działalności w wymiarze finansowym. Tym samym jest to kontynuacja strategii Zarządu w zakresie zwiększania skali działalności.[:]


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Data raportu: 30 lipca, 2019 9:02

Osoba reprezentująca:: Dariusz Matulka Prezes Zarzadu