Zarząd spółki WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 13 czerwca 2023 roku otrzymał powiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku, od Macieja Szymańskiego Prezesa Zarządu Spółki, dotyczące transakcji na akcjach Spółki w dniu 9 czerwca 2023 roku.

Załącznik:
pdf_589734.pdf


Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Data raportu: 14 czerwca, 2023 19:09

Osoba reprezentująca:: Maciej Szymański – Prezes Zarządu