[:pl]Zarząd Spółki ACKERMAN S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 19 lutego 2021 roku otrzymał zamówienie od Klienta z Niemiec („Klient”).

Zamówienie obejmuje zakup produktów Spółki w drugim i trzecim kwartale 2021 roku. Wartość zamówienia to 548.124 EUR i może ulec zwiększeniu.

W ocenie Zarządu Spółki realizacja zamówienia będzie miała pozytywny wpływ na zwiększenie skali działalności w wymiarze finansowym. Tym samym jest to kontynuacja strategii Zarządu w zakresie zwiększania skali działalności.[:]


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Data raportu: 19 lutego, 2021 14:54

Osoba reprezentująca:: Dariusz Matulka Prezes Zarzadu