[:pl]Zarząd Spółki ACKERMAN S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 24 lipca 2019 roku otrzymał podpisany kontrakt od jednej z największych sieci DIY w Polsce („Klient”).

Kontrakt obejmuje dostawy pieców i akcesoriów kominkowych do wszystkich sklepów Klienta w sezonie 2019. Wartość kontraktu to 1.565.180 PLN netto.

W ocenie Zarządu Spółki pozyskanie kontraktu będzie miało pozytywny wpływ na zwiększenie skali działalności w wymiarze finansowym. Tym samym jest to kontynuacja strategii Zarządu w zakresie zwiększania skali działalności.[:]


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Data raportu: 24 lipca, 2019 11:32

Osoba reprezentująca:: Dariusz Matulka Prezes Zarzadu