Zarząd Spółki WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 14 marca 2022 roku zakończył negocjacje i podpisał umowę o współpracy z dostawcą nowych produktów z kategorii ogrzewanie i hydraulika („Dostawca”).

Podpisanie umowy jest realizacją strategii mającej na celu zwiększenie skali działalności poprzez rozszerzenie oferty o nowe produkty. Wartość zakontraktowanych zakupów na sezon 2022 wynosi 3 mln zł i może ulec zwiększeniu.

W ocenie Zarządu Spółki pozyskanie nowego dostawcy i rozszerzenie oferty będzie miało pozytywny wpływ na zwiększenie skali działalności Spółki oraz dywersyfikację działalności.

Zarząd Spółki uznał fakt zawarcia umowy za informację istotną, ponieważ istnieją przesłanki, że współpraca z Dostawcą może mieć pozytywny wpływ na przyszłą sytuację gospodarczą, finansową oraz pozycję konkurencyjną Emitenta.


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Data raportu: 14 marca, 2022 19:56

Osoba reprezentująca:: Dariusz Matulka Prezes Zarzadu