[:pl]Zarząd Spółki ACKERMAN S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 26 marca 2018 roku otrzymał od DMS Holding sp. z o.o. zmianę powiadomienia o transakcjach do powiadomienia pierwotnego, o którym mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, które zostało przekazane raportem bieżącym ESPI nr 3/2018 w dniu 26 marca 2018 r.

Treść zmienionego powiadomienia została załączona do niniejszego raportu bieżącego.

Załącznik:
180322_DMS_Holding_MAR_v2.pdf[:]


Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Data raportu: 26 marca, 2018 15:46

Osoba reprezentująca:: Dariusz Matulka Prezes Zarzadu