Zarząd WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 9 grudnia 2021 roku zakończył negocjacje ze spółką TOKKA Sp. z. o.o. („TOKKA”) w sprawie inwestycji kapitałowej Spółki w TOKKA oraz rozpoczęciu wspólnych przedsięwzięć biznesowych w zakresie smart-home, o którym informował komunikatem bieżącym ESPI nr 26/2021 w dniu 2 listopada 2021 roku.

Firmy nie osiągnęły porozumienia w sprawie inwestycji kapitałowej Spółki w TOKKA oraz rozpoczęcia wspólnych przedsięwzięć biznesowych.

Jednocześnie Zarząd Spółki prowadzi z kilkoma podmiotami rozmowy dotyczące rozszerzenia działalności Emitenta o systemy inteligentnego domu. O ewentualnych istotnych informacjach dotyczących negocjacji lub zawarcia umów z nowymi partnerami, Emitent będzie informował w raportach bieżących.


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Data raportu: 9 grudnia, 2021 13:42

Osoba reprezentująca:: Dariusz Matulka Prezes Zarzadu