[:pl]Zarząd ACKERMAN S.A. w nawiązaniu do uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ACKERMAN S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 18 listopada 2020 r. w przedmiocie zmiany Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki w załączeniu podaje do publicznej wiadomości Regulamin skupu akcji własnych ACKERMAN S.A., uchwalony uchwałą nr 1 Zarządu ACKERMAN S.A. z dnia 23 listopada 2020 roku, który zastępuje dotychczasowe zapisy Regulaminu skupu akcji własnych Ackerman S.A. z dnia 10 stycznia 2019 r. opublikowanego raportem bieżącym nr 2/2019 z dnia 10 stycznia 2019 r.

Załącznik:
ACK_skup_akcji_regulamin_23.11.2020.pdf [:]


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Data raportu: 27 listopada, 2020 9:12

Osoba reprezentująca:: Dariusz Matulka Prezes Zarzadu