[:pl]Zarząd Spółki ACKERMAN S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 26 marca 2018 roku otrzymał od DMS Holding sp. z o.o. zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki.

Załącznik:
26032018_DMS_Holding_art69.pdf[:]


Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Data raportu: 26 marca, 2018 12:39

Osoba reprezentująca:: Dariusz Matulka Prezes Zarzadu