[:pl]Zarząd ACKERMAN S.A. przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 17 lipca 2017 r. i którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu:

1. DMS Holding Sp. z o.o.
Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 810.000
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 810.000
Udział w liczbie głosów na tym WZA: 100%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 81%[:]


Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Data raportu: 17 lipca, 2017 17:27

Osoba reprezentująca:: Dariusz Matulka Prezes Zarzadu