[:pl]Zarząd Spółki ACKERMAN S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ACKERMAN S.A., które odbyło się w dniu 18 listopada 2020 r.:

1. DMS Holding Sp. z o.o.
– liczba zarejestrowanych akcji na NWZ: 809.300
– liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 809.300
– % udział w liczbie głosów na NWZ: 100%
– % udział w ogólnej liczbie głosów: 80,93%[:]


Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Data raportu: 18 listopada, 2020 15:35

Osoba reprezentująca:: Dariusz Matulka Prezes Zarzadu