[:pl]Zarząd Spółki ACKERMAN S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączeniu oświadczenie akcjonariusza DMS Holding Sp. z o.o., którego oryginał otrzymał w dniu 2 listopada 2020 r., dotyczącego akcji Spółki.

Zarząd Spółki uznał fakt otrzymania oświadczenia za informację istotną, ponieważ istnieją przesłanki, że może mieć ona znaczący wpływ na przyszłość Emitenta.

Załącznik:
Oswiadczenie_DMS_Holding_02.11.2020.pdf[:]


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Data raportu: 2 listopada, 2020 21:24

Osoba reprezentująca:: Dariusz Matulka Prezes Zarzadu