[:pl]Zarząd Spółki ACKERMAN S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 14 października 2020 roku zakończył negocjacje i rozpoczął dostawy produktów do jednej z największych sieci DIY w Polsce („DIY”).

Współpraca będzie obejmowała dostawy materiałów budowlano-ogrodniczych do 80 sklepów DIY. Łączna prognozowana wartość zamówień w sezonie 2021 to 0,8 mln PLN i może ulec zwiększeniu.

Rozpoczęcie dostaw jest realizacją strategii mającej na celu zwiększenie skali działalności Spółki poprzez rozszerzenie oferty o produkty budowlano-ogrodnicze co pozwoli na zmniejszenie sezonowości sprzedaży i dywersyfikację oferty produktowej Emitenta.

Zarząd Spółki uznał fakt rozpoczęcia współpracy za informację istotną, ponieważ istnieją przesłanki, że może mieć ona pozytywny wpływ na przyszłą sytuację gospodarczą, finansową oraz pozycję konkurencyjną Emitenta.[:]


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Data raportu: 14 października, 2020 15:22

Osoba reprezentująca:: Dariusz Matulka Prezes Zarzadu