Zarząd WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 23 listopada 2021 roku otrzymał zamówienie od sieci DIY.

Zamówienie obejmuje zakup produktów Spółki w sezonie 2021 roku. Wartość zamówienia to 557.432 PLN netto i może ulec zwiększeniu.

W ocenie Zarządu Spółki realizacja zamówienia będzie miała pozytywny wpływ na zwiększenie skali działalności Spółki w wymiarze finansowym. Tym samym jest to kontynuacja strategii Zarządu w zakresie zwiększania skali działalności.


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Data raportu: 23 listopada, 2021 13:23

Osoba reprezentująca:: Dariusz Matulka Prezes Zarzadu