[:pl]Zarząd Spółki ACKERMAN S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje w załączeniu zaświadczenie z banku ING Bank Śląski S.A., którego oryginał otrzymał w dniu 9 października 2020 roku, o zdolności kredytowej Spółki w wysokości 7.398.204,93 zł. Obecnie Spółka nie posiada kredytów bankowych.

Zarząd Spółki uznał fakt otrzymania zaświadczenia za informację istotną, ponieważ istnieją przesłanki, że może mieć ona pozytywny wpływ na planowane przedsięwzięcia biznesowe z zakresu fotowoltaiki oraz przełożyć się na sytuację gospodarczą, finansową oraz pozycję konkurencyjną Emitenta.

Załącznik:
ACK_zaswiadczenie_ING.pdf[:]


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Data raportu: 9 października, 2020 13:33

Osoba reprezentująca:: Dariusz Matulka Prezes Zarzadu