[:pl]Zarząd ACKERMAN S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 8 października 2020 roku podpisał list intencyjny ze spółką OMEGA-WAT Sp. z. o.o. („OMEGA-WAT”) w sprawie inwestycji kapitałowej Spółki w OMEGA-WAT oraz rozpoczęciu wspólnych przedsięwzięć biznesowych w zakresie fotowoltaiki.

Firmy prowadzą rozmowy dotyczące wspólnych przedsięwzięć biznesowych z zakresu fotowoltaiki, w tym w szczególności:

  1. sprzedaży B2C/B2B produktów i systemów fotowoltaicznych,
  2. instalacji B2C/B2B produktów i systemów fotowoltaicznych,
  3. produkcji elementów, urządzeń i produktów związanych z systemami fotowoltaicznymi, w tym w szczególności systemów montażowych oraz produktów offgridowych,
  4. pozyskiwaniu gruntów pod inwestycje w farmy fotowoltaiczne,
  5. budowy farm fotowoltaicznych na gruntach własnych.

W ocenie Zarządu Spółki rozszerzenie działalności Emitenta o systemy fotowoltaiczne będzie miało pozytywny wpływ na zwiększenie skali działalności firmy i dywersyfikację jej przychodów.

Jednocześnie nawiązanie współpracy z podmiotem działającym już na rynku w krótkim czasie pozwoli na szybkie zaistnienie na silnie rozwijającym się rynku energii słonecznej w Polsce.

Zarząd Spółki uznał fakt zawarcia listu intencyjnego za informację istotną, ponieważ istnieją przesłanki, że współpraca z firmą OMEGA-WAT może mieć pozytywny wpływ na przyszłą sytuację gospodarczą, finansową oraz pozycję konkurencyjną Emitenta.[:]


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Data raportu: 8 października, 2020 17:37

Osoba reprezentująca:: Dariusz Matulka Prezes Zarzadu