Zarząd WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 30 maja 2023 roku Spółka udzieliła pożyczki pieniężnej w kwocie 3 mln zł spółce zależnej ACKERMAN Sp. z o.o. („ACKERMAN”) celem poprawy bieżącej płynności finansowej oraz zabezpieczenia bieżącej działalności ACKERMAN.

ACKERMAN w ostatnich miesiącach odczuwa istotny spadek przychodów, który jest w dalszej tendencji spadający, wynikający ze spowolnienia na rynku materiałów budowlanych (zgodnie z informacją wskazaną w ostatnim raporcie kwartalnym w I kwartale 2023 r. w stosunku do I kwartału 2022 r. Emitent zanotował spadek przychodów o 57%). Jednocześnie ACKERMAN poddawany jest znaczącej presji odbiorców na wydłużanie terminów płatności oraz presji dostawców na skracanie terminów lub przedpłaty.

Zarząd Emitenta zlecił zarządowi ACKERMAN podjęcie działań mających na celu pozyskanie zewnętrznego finansowania oraz renegocjacje umów z kontrahentami w celu poprawy płynności oraz zabezpieczenia bieżącej działalności firmy.


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Data raportu: 30 maja, 2023 16:48

Osoba reprezentująca:: Maciej Szymański – Prezes Zarządu