Zarząd Spółki WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 3 marca 2022 roku otrzymał informację, od swojej spółki zależnej ACKERMAN Sp. z o.o., o przeznaczeniu większości wypracowanego zysku z roku 2021 na dywidendę.

W dniu 3 marca Spółka otrzymała od ACKERMAN Sp. z o.o. przelew w wysokości 2,3 mln zł tytułem dywidendy.

W ocenie Zarządu Spółki otrzymanie dywidendy w znaczący sposób zwiększy możliwości finansowe Spółki, tym samym jest to kontynuacja strategii Zarządu w zakresie zwiększania skali działalności.


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Data raportu: 3 marca, 2022 12:23

Osoba reprezentująca:: Dariusz Matulka Prezes Zarzadu