Zarząd spółki WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 4 października 2023 roku otrzymał powiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku, od Pana Dawida Olczaka, Członka Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące transakcji na akcjach Spółki w dniu 28 września 2023 roku.

Załączniki:
pdf_627100_pierwotne.pdf
pdf_627234_po_zmianie.pdf


Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Data raportu: 4 października, 2023 11:23

Osoba reprezentująca:: Maciej Szymański – Prezes Zarządu