Zarząd WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 10 listopada 2022 roku otrzymał zwiększenie zamówienia, o którym informował komunikatami bieżącymi ESPI nr 13/2022 z dnia 31 maja 2022 roku, nr 20/2022 w dniu 6 lipca 2022 roku oraz nr 25/2022 w dniu 25 sierpnia 2022 roku od Klienta z Niemiec.

Dotychczasowa wartość zamówienia wynosiła 2.994.460 EUR, aktualna wartość zamówienia wynosi 3.259.009 EUR.

W ocenie Zarządu Spółki realizacja zamówienia będzie miała pozytywny wpływ na zwiększenie skali działalności w wymiarze finansowym. Tym samym jest to kontynuacja strategii Zarządu w zakresie zwiększania skali działalności.


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Data raportu: 10 listopada, 2022 15:17

Osoba reprezentująca:: Dariusz Matulka Prezes Zarzadu