Zarząd WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 16 listopada 2021 roku otrzymał zamówienie od sieci DIY.

Zamówienie obejmuje zakup produktów Spółki w czwartym kwartale 2021 roku. Wartość zamówienia to 3.668.966 PLN netto i może ulec zwiększeniu.

W ostatnich tygodniach Spółka i jej spółki zależne otrzymują zwiększoną liczbę zapytań ofertowych i zamówień. Główną przyczyną takiej sytuacji jest trwający kryzys energetyczny, w tym znaczący wzrost cen energii elektrycznej oraz gazu. Oferta grupy kapitałowej Spółki obejmująca instalacje fotowoltaiczne (OMEGA-WAT) oraz ekologiczne urządzenia grzewcze i opał (ACKERMAN) stanowi alternatywę energetyczną dla większości gospodarstw domowych.

Mając na uwadze znaczący wzrost popytu, Spółka i jej spółki zależne podjęły szereg działań mających na celu zwiększenie dostępności oferowanych produktów i usług, w tym w szczególności zwiększenie stanów magazynowych surowców, półproduktów, produktów gotowych oraz zasobów ludzkich. Tym samym jest to kontynuacja strategii Zarządu w zakresie zwiększania skali działalności Spółki jak i spółek zależnych.


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Data raportu: 16 listopada, 2021 13:17

Osoba reprezentująca:: Dariusz Matulka Prezes Zarzadu