Zarząd WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 2 listopada 2022 roku otrzymał pierwszą dostawę produktów od nowego podwykonawcy. Po zaakceptowaniu produktów Spółka rozpoczęła współpracę z dodatkowym podwykonawcą posiadającym fabrykę w Unii Europejskiej, w celu realizacji zwiększonej liczby zamówień na produkty firmy.

Współpraca będzie obejmowała produkcję pieców na drewno według specyfikacji Spółki. Możliwości produkcyjne nowego dostawcy zostały oszacowane na poziomie 6000 sztuk rocznie.

Zarząd Spółki uznał fakt rozpoczęcia współpracy za informację istotną, ponieważ istnieją przesłanki, że może mieć ona pozytywny wpływ na przyszłą sytuację gospodarczą, finansową oraz pozycję konkurencyjną Emitenta.


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Data raportu: 3 listopada, 2022 15:55

Osoba reprezentująca:: Dariusz Matulka Prezes Zarzadu