Zarząd WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 11 listopada 2021 roku otrzymał zwiększenie zamówienia, o którym informował komunikatami bieżącymi ESPI nr 6/2021 w dniu 19 lutego 2021 roku oraz nr 15/2021 w dniu 10 maja 2021 roku, od Klienta z Niemiec.

Pierwotna wartość zamówienia wynosiła 548.124 EUR, aktualna wartość zamówienia wynosi 939.444 EUR.

W ocenie Zarządu Spółki realizacja zamówienia będzie miała pozytywny wpływ na zwiększenie skali działalności w wymiarze finansowym. Tym samym jest to kontynuacja strategii Zarządu w zakresie zwiększania skali działalności.


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Data raportu: 12 listopada, 2021 9:42

Osoba reprezentująca:: Dariusz Matulka Prezes Zarzadu