Zarząd WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 25 października 2022 roku rozpoczął negocjacje i złożył ofertę do jednej z największych sieci DIY w Francji.

Ewentualna współpraca będzie obejmowała dostawy produktów Spółki, zarówno ekologicznych pieców na drewno jak i produktów budowlano-ogrodniczych, do ponad 120 sklepów DIY w Francji.

Rozpoczęcie negocjacji i złożenie oferty jest realizacją strategii zarządu mającej na celu zwiększenie skali działalności i ekspansję zagraniczną.

Zarząd Spółki uznał fakt rozpoczęcia negocjacji oraz złożenie oferty za informację istotną, ponieważ istnieją przesłanki, że może mieć ona pozytywny wpływ na przyszłą sytuację gospodarczą, finansową oraz pozycję konkurencyjną Emitenta.


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Data raportu: 25 października, 2022 20:50

Osoba reprezentująca:: Dariusz Matulka Prezes Zarzadu