Zarząd WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 10 listopada 2021 roku otrzymał zamówienie od sieci DIY.

Zamówienie obejmuje zakup produktów Spółki w czwartym kwartale 2021 roku. Wartość zamówienia to 558.131 PLN netto.

W ocenie Zarządu Spółki realizacja zamówienia będzie miała pozytywny wpływ na zwiększenie skali działalności Spółki w wymiarze finansowym. Tym samym jest to kontynuacja strategii Zarządu w zakresie zwiększania skali działalności.


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Data raportu: 10 listopada, 2021 16:26

Osoba reprezentująca:: Dariusz Matulka Prezes Zarzadu