[:pl]Zarząd Spółki ACKERMAN S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 17 września 2020 roku otrzymał zamówienie w wysokości 229.745 PLN od Klienta z Ukrainy („Klient”).

Jest to pierwsze z zaplanowanych na sezon 2020 zamówienie od tego Klienta. Łączna prognozowana wartość zamówień to 400.000 PLN i może ulec zwiększeniu.

W ocenie Zarządu Spółki pozyskanie zamówienia będzie miało pozytywny wpływ na zwiększenie skali działalności zarówno w wymiarze finansowym jak i terytorialnym. Tym samym jest to kontynuacja strategii Zarządu w zakresie zwiększania skali działalności i ekspansji zagranicznej.[:]


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Data raportu: 18 września, 2020 13:15

Osoba reprezentująca:: Dariusz Matulka Prezes Zarzadu