[:pl]Zarząd Spółki ACKERMAN S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 15 września 2020 roku otrzymał zamówienie od sieci DIY („Klient”).

Zamówienie obejmuje dostawy ekologicznych pieców na drewno oraz akcesoriów kominkowych do sklepów Klienta w Polsce, Czechach i Słowacji okresie 15.09 – 31.12.2020. Wartość zamówienia to 573.462 PLN netto.

W ocenie Zarządu Spółki realizacja zamówienia będzie miała pozytywny wpływ na zwiększenie skali działalności w wymiarze finansowym. Tym samym jest to kontynuacja strategii Zarządu w zakresie zwiększania skali działalności.[:]


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Data raportu: 15 września, 2020 15:25

Osoba reprezentująca:: Dariusz Matulka Prezes Zarzadu