Zarząd WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 2 listopada 2021 roku podpisał list intencyjny ze spółką TOKKA Sp. z. o.o. („TOKKA”) w sprawie inwestycji kapitałowej Spółki w TOKKA oraz rozpoczęciu wspólnych przedsięwzięć biznesowych w zakresie smart-home.

Firmy prowadzą rozmowy dotyczące wspólnych przedsięwzięć biznesowych z zakresu inteligentnego domu, w tym w szczególności:
a. sprzedaży B2C/B2B produktów i systemów smart-home,
b. instalacji B2C/B2B produktów i systemów smart-home,
c. produkcji elementów, urządzeń i produktów związanych z systemami smart-home, w szczególności w technologii magistralnej KNX.

W ocenie Zarządu Spółki rozszerzenie działalności Emitenta o systemy inteligentnego domu będzie miało pozytywny wpływ na zwiększenie skali działalności firmy i dywersyfikację jej przychodów.

Zarząd Spółki uznał fakt zawarcia listu intencyjnego za informację istotną, ponieważ istnieją przesłanki, że współpraca z firmą TOKKA może mieć pozytywny wpływ na przyszłą sytuację gospodarczą, finansową oraz pozycję konkurencyjną Emitenta.


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Data raportu: 2 listopada, 2021 10:37

Osoba reprezentująca:: Dariusz Matulka Prezes Zarzadu