Zarząd WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 25 sierpnia 2022 roku otrzymał zwiększenie zamówienia, o którym informował komunikatami bieżącymi ESPI nr 13/2022 z dnia 31 maja 2022 roku oraz nr 20/2022 w dniu 6 lipca 2022 roku, od Klienta z Niemiec.

Pierwotna wartość zamówienia wynosiła 408.210 EUR, aktualna wartość zamówienia wynosi 2.994.460 EUR. W celu zapewnienia dostępności produktów Klient wpłacił zaliczkę w wysokości 300.000 EUR.

W ocenie Zarządu Spółki realizacja zamówienia będzie miała pozytywny wpływ na zwiększenie skali działalności w wymiarze finansowym. Tym samym jest to kontynuacja strategii Zarządu w zakresie zwiększania skali działalności.


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Data raportu: 26 sierpnia, 2022 10:56

Osoba reprezentująca:: Dariusz Matulka Prezes Zarzadu