[:pl]Zarząd Spółki ACKERMAN S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 10 września 2020 roku zakończył negocjacje i rozpoczął współpracę z jedną z największych sieci DIY w Europie („DIY”).

Współpraca będzie obejmowała dostawy produktów Spółki, zarówno ekologicznych pieców na drewno jak i produktów budowlano-ogrodniczych, do ponad 400 sklepów DIY w sześciu krajach europejskich.

Rozpoczęcie współpracy jest efektem realizacji strategii zarządu mającej na celu zwiększenie skali działalności i ekspansję zagraniczną.

Zarząd Spółki uznał fakt rozpoczęcia współpracy za informację istotną, ponieważ istnieją przesłanki, że może mieć ona pozytywny wpływ na przyszłą sytuację gospodarczą, finansową oraz pozycję konkurencyjną Emitenta.[:]


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Data raportu: 10 września, 2020 19:45

Osoba reprezentująca:: Dariusz Matulka Prezes Zarzadu