Zarząd WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 22 sierpnia 2022 roku otrzymał zamówienie od sieci DIY działającej w Austrii, Czechach i Słowacji.

Zamówienie obejmuje zakup produktów Spółki w sezonie 2022 roku. Wartość zamówienia to 358.347 EUR i może ulec zwiększeniu.

W ocenie Zarządu Spółki realizacja zamówienia będzie miała pozytywny wpływ na zwiększenie skali działalności Spółki w wymiarze finansowym i terytorialnym. Tym samym jest to kontynuacja strategii Zarządu w zakresie zwiększania skali działalności.


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Data raportu: 23 sierpnia, 2022 12:39

Osoba reprezentująca:: Dariusz Matulka Prezes Zarzadu