Zarząd WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w nawiązaniu do komunikatu ESPI nr 3/2023 z dnia 30 maja 2023 roku, informującego o udzieleniu pożyczki pieniężnej w kwocie 3.000.000 zł spółce zależnej ACKERMAN Sp. z o.o. („ACKERMAN”), komunikatu ESPI nr 11/2023 z dnia 23 czerwca 2023 roku, informującego o planowanym wycofaniu przez Santander Bank Polska S.A. finansowania Spółki kredytem obrotowym w wysokości 3.000.000 zł („Kredyt”), komunikatu ESPI nr 19/2023 z dnia 6 lipca 2023 roku, informującego o podpisaniu listu intencyjnego z inwestorem branżowym („Inwestor”) oraz komunikatu ESPI nr 20/2023 z dnia 11 lipca 2023 roku, informującego o spłacie Kredytu, w związku z wypełnieniem warunków listu intencyjnego podpisanego przez Spółkę w dniu 6 lipca 2023 r. z Inwestorem, t.j. zabezpieczeniem płynności finansowej grupy poprzez udzielenie przez Inwestora spółce zależnej ACKERMAN pożyczki w wysokości 1.000.000 zł oraz zapewnieniem ACKERMAN kredytu kupieckiego w wysokości 10.358.568 zł, Spółka dokonała w dniu 21 września 2023 r. zbycia 50% udziałów ACKERMAN na rzecz osoby fizycznej wskazanej przez Inwestora, po cenie równej wartości nominalnej sprzedawanych udziałów, t.j. za cenę łączną 2.500 zł.


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Data raportu: 22 września, 2023 12:48

Osoba reprezentująca:: Maciej Szymański – Prezes Zarządu