Zarząd WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 21 lipca 2022 roku otrzymał zamówienie od sieci DIY.

Zamówienie obejmuje zakup produktów Spółki w sezonie 2022 roku. Wartość zamówienia to 13.670.880 PLN netto i może ulec zwiększeniu.

W ocenie Zarządu Spółki realizacja zamówienia będzie miała pozytywny wpływ na zwiększenie skali działalności Spółki w wymiarze finansowym. Tym samym jest to kontynuacja strategii Zarządu w zakresie zwiększania skali działalności.


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Data raportu: 21 lipca, 2022 16:10

Osoba reprezentująca:: Dariusz Matulka Prezes Zarzadu