Zarząd Spółki WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 2 marca 2022 roku otrzymał informację, od swojej spółki zależnej OMEGA-WAT, o podpisaniu w ostatnich dniach znaczących umów dotyczących wykonania instalacji fotowoltaicznych.

Podpisane umowy obejmują realizację instalacji fotowoltaicznych o mocy 301 kWp z możliwością zwiększenia do 451 kWp. Wartość podpisanych umów przekracza 1 mln PLN i może ulec zwiększeniu. Są to pierwsze tak duże zamówienia jakie pozyskała OMEGA-WAT.

W ocenie Zarządu Spółki pozyskanie zamówień będzie miało pozytywny wpływ na zwiększenie skali działalności w wymiarze finansowym OMEGA-WAT. Tym samym jest to kontynuacja strategii Zarządu w zakresie zwiększania skali działalności całej grupy WAT.


Podstawa prawna:

Data raportu: 2 marca, 2022 9:33

Osoba reprezentująca:: Dariusz Matulka Prezes Zarzadu